Posts by www.Oromiablog.com

I'm with time....!!!

Muummichi Ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Ministeera Diinagdee fi Maallaqaa Faransaay waliin mari’ate

Muummichi Ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Ministeera Diinagdee fi Maallaqaa Faransaay waliin mari’ate

Odeeyfannoo #Oromiablog
July 22, 2019

Ministeerri Diinagdee fi Maallaqaa Faransaay Bruno Lamer daaw’annaa hujiitiif har’a Finfinnee kan seene yoo tahu, muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad waliin deeggarsa diinagdee Faransaay Ityoophiyaa kennaa jirtu irratti kan mari’atan tahuu ibsame.

Dabalataanis Ministeerri Diinagdee fi Maallaqaa Faransaay, dureeyyonni fi Kaampaaniwwan biyya isaa Ityoophiyaa keessatti investimantii akka geggeessan mootummaan haala kan mijeessu tahuu hime.

#Ityoophiyaa #Faransaay

@Nuuralhuda

Advertisement

ኢትዮጵያ የምርጫ እና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕግ ረቂቅ አዋጅ ለተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህ እና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ቀርቦ ውይይት ተደረገበት፡፡

ኢትዮጵያ የምርጫ እና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕግ ረቂቅ አዋጅ ለተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህ እና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ቀርቦ ውይይት ተደረገበት፡፡

ሐምሌ 12፣2011(ምርጫ ቦርድ)
በአገራችን የምርጫ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ቅሬታ ሲቀርብባቸው ከነበሩ ህጎች መካከል አንደኛው የምርጫ ህጉ እንደሆነ ይታወቃል፡፡

የኢ.ፌ.ድ.ሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ያቋቋመው የሕግና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ጉባዔና ጉባኤው የዲሞክራሲ ተቋማትን በተመለከተ ኃላፊነት የሰጠው የሥራ ቡድን ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር በመተባበር የምርጫ ህጉን የተመለከቱ የህግ ማሻሻያ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል።

በኢትዮጵያ ባጠቃላይ ሶስት ምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚመለከቱ አዋጆች የነበሩ ሲሆን እነሱም የኢትዮጵያ የምርጫ ሕግ አዋጅ ቁጥር 532/1999፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 573/2000 እና የፖለቲካ ፓርቲዎችን የምርጫ ስነምግባር ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 662/2002 ናቸው።

ከነዚህ ህጎች ውስጥ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ጠንካራ፣ ገለልተኛና ተዓማኒ የሆነ የምርጫ አስፈፃሚ ተቋም ሆኖ እንዲደራጅ ለማድረግ በተሰራው ስራ ከአዋጅ ቁጥር 532/1999 ውስጥ የቦርዱን መቋቋም፣ ስልጣንና ተግባሩን፣ የአባላቱን አሰያየምና አነሳስ እንዲሁም የቦርዱን አሰራር የሚመለከቱትን አንቀጾች በማሻሻል የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133/2011 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፀድቆ ወጥቷል።

ቀሪዎቹ ህጎች ላይ የዲሞክራሲ ተቋማት የሥራ ቡድን ጥናት በማድረግ ማሻሻያ ሊደረግባቸው የሚገባቸውን ጉዳዮች ከለየ በኋላ ህጎቹ በአንድ አዋጅ ተጠቃለው ቢወጡ ላፈጻጸማቸውም ሆነ ለተደራሽነታው ያለው ጠቃሚነት የላቀ መሆኑን ለባለድርሻ አካላት ያቀረበው ሐሳብ ተቀባይነት በማግኘቱ የኢትዮጵያ የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕግ ረቂቅ አዋጅ ሊዘጋጅ ችሏል።

የሥራ ቡድኑ የምርጫ ስርዓትን፣ የምርጫ አፈጻጸምን፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመሰራረት እና አስተዳደርን፣ የምርጫ ስነምግባርን፣ የምርጫ ታዛቢዎችን፣ የስነዜጋ ትምህርትን እንዲሁም በምርጫ ወቅት የሚነሱ ክርክሮችን የተመለከቱ ጥናቶችን አድርጓል።

ጥናቶቹም በኢትዮጵያ የሚገኙ ህጎችን በሃገሪቱ ካለው ነባራዊ ሁኔታ፣ ባለማቀፍ ደረጃ ተቀባይነትን ካገኙ መለኪያዎች እና በተመሳሳይ ሁኔታ ባሉ ሐገሮች ካሉ ልምዶች አንጻር በመፈተሽ ያሉባቸውን ችግሮች በመንቀስ አውጥተዋል። የጥናት ግኝቶቹንም ለባለድርሻ አካላት በማቅረብ ግብዓቶች ተሰብሰበዋል፡፡

በመቀጠልም የሥራ ቡድኑ በጥናቶቹና ከውይይት መድረኮች በተገኙ ግብዓቶች ላይ በመመስረት ሁሉንም ምርጫንና ፖለቲካ ፓርቲዎችን የተመለከቱ ጉዳዮችን ያካተተ ረቂቅ አዋጅ አዘጋጀቷል፡፡

የተዘጋጀውን ረቂቅ አዋጅ ለመገምገምና ለማዳበር ከቦርዱ፣በሓገሪቱ ከሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና በጉዳዩ ላይ ሰፊ ልምድና እውቀት ካላቸው የውጭ ሃገር ባለሞያዎች ጋር ምክክር አድርጓል፡፡

ግብዓቶቹን በማካተትም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው ረቂቅ ተዘጋጅቷል። በረቂቁም ላይ ከቋሚ ኮሚቴው ጋር ሰፊ ውይይት ተካሂዷል፡፡

👉 @etv_zena

────────────

የመንግሥት ሠራተኞች ለምርጫ ዕጩነት የሚቀርቡ ከሆነ በመንግሥት ሥራ ላይ መቀጠል እንደማይችሉ ተገለጸ

የመንግሥት ሠራተኞች ለምርጫ ዕጩነት የሚቀርቡ ከሆነ በመንግሥት ሥራ ላይ መቀጠል እንደማይችሉ ተገለጸ

ሐምሌ 12፣2011 (አብመድ)
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ፣ ፍትሕና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕገ- ረቂቅ አዋጅ ዙሪያ የአስርጂዎች መድርከ በማዘጋጀት በረቂቅ ሕጉ ላይ በዝርዝር ተወያይቷል፡፡

ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ክፍል ዶክተር ሲሳይ አለማው እና ዶክተር ጌታቸው አሰፋ የረቂቅ ሕጉ አስረጂዎች ሆነው ቀርበዋል፤ በጉዳዩ ዙሪያም ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡

ረቂቅ ሕጉ ከዚህ በፊት በስፋት ይስተዋሉ የነበሩ በርካታ ክፍተቶችን በመሙላት በምርጫው ሂደትና ውጤት ላይ የበለጠ ተዓማኒነትን ለመፍጠር የተዘጋጀ እንደሆነም ተገልጿል፡፡

በውይይቱ ላይ የመንግሥት ሠራተኞች በዕጩነት ከተመዘገቡበት ጊዜ ጀምሮ የምርጫ ሂደቱ እስኪጠናቀቅ ድረስ ከሥራቸው በጊዜያዊነት መልቀቅ እንዳለባቸውም ተብራርቷል፡፡

‹‹የመንግሥት ሠራተኞች ገቢ ከሥራቸው የሚያገኙት ደመወዝ ሆኖ ሳለ በጊዜያዊነት ከሥራ ገበታውቸው እንዲለቅቁ የሚደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው?›› የሚል ጥያቄም ከምክር ቤት አባላት መነሳቱም ታውቋል፡፡

የመንግሥት ሠራተኞች በሥራ ኃላፊነት ያገኙትን ስልጣንና የመንግሥትን ሀብትና ንብረት ለምርጫው አገልግሎት እንዳያውሉት ለማስቻል እንደሆነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚዴቅሳ ተናግረዋል፡፡

የመራጮች መዝገብ ለተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኮፒ እንደሚሰጣቸው በረቂቅ ሕጉ ላይ ተገልጿል፤ ይሄ የሆነበት ምክንያትም ተደጋጋሚ መዝገብ ካለ ለማጣራትና የተመዝጋቢዎችን ግልጽነት ለማረጋገጥና ከውጤቱ ጋር ለማገናዘብ እንዲቻል መሆኑን ወይዘሪት ብርቱካን ገልጸዋል፡፡ የመራጮች ምዝገባ ተገቢነት ላይ ከዚህ በፊት በርካታ ጥያቄዎች ይነሱ እንደነበርም አስታውቀዋል፡፡

ረቂቅ ሕጉ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ምሥረታ ጀምሮ እስከ የመሥራች ቁጥር አባላት ድረስ አዳዲስ አሠራሮችን እንዳካተተም ነው የተገለጸው፡፡

አንድ ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ ለመመሥረት ቢያንስ 10 ሺህ፣ አንድ የክልል ፓርቲ ለመመሥረት ደግሞ ቢያንስ አራት ሺህ አባላት እንደሚያስፈልጉትም በረቂቅ ሕጉ ተጠቅሷል፡፡ ቋሚ ኮሚቴውም በረቂቅ ሕጉ ላይ ቢጨመሩና ቢስተካከሉ ያላቸውን አስተያቶችም አቅርቧል፡፡

ረቂቅ ሕጉ በርካታ ድንጋጌዎችን ያካተተና በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሥነ-ምግባር የሚደግፏቸውን ዜጎች አክብረው ለምርጫ ተወዳድረው አሸናፊ እንዲሆኑ የሚያደርግ መሆኑን የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ የሺእመቤት ነጋሽ ተናግረዋል፡፡

የፖለቲካ ፓርቲዎቸ ቅሬታ ካላቸው በሰለጠነና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ቅሬታውቸውን በየደረጃው ላሉ አካላት ማቅረብ እንዲችሉ ዕድል የሚሰጥ ረቂቅ ሕግ እንደሆነም ወይዘሮ የሺእመቤት አመልክተዋል፡፡ መረጃው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፡፡

@FBC

By Ibsa Oromo በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኙ የመንግስት ት/ቤቶች ምዝገባ ከሐምሌ 15 እስከ ሐምሌ 30 ይካሄዳል

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኙ የመንግስት ት/ቤቶች ምዝገባ ከሐምሌ 15 እስከ ሐምሌ 30 ይካሄዳል፡፡ሐምሌ 12፣2011(ከንቲባ ጽ/ቤት)
የከተማ አስተዳደሩ ለተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ ፣ ለተማሪዎች ዩኒፎርም ለማቅረብ እና ይሰጥ የነበረውን የምገባ መርሃ-ግብር ቁጥር ከፍ ለማድረግ እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል፡፡

በመሆኑም ዩኒፎርምን ጨምሮ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ለማድረግ እና የምገባ ፕሮግራም የሚደረግላቸው ተማሪዎችን ትክክለኛ ቁጥር እና መረጃ ለመሰብሠብ የምዝገባ መርሃ-ግብሩ ቀደም ብሎ ለማድረግ ታስቧል፡፡

ኢ/ር ታከለ ኡማ ከትምህርት ሴክተር ከመጡ አመራሮች እና ባለሞያዎች ጋር በክረምት ሊሰሩ በታቀዱ ስራዎች ላይ ውይይት አድርገዋል፡፡

በዚህም በመንግስት ት/ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች በሚማሩበት ትምህርት ቤት ቅጥር ጊቢ ውስጥ በመገኘት በተጠቀሱት ቀናት ምዘገባ ማከናወን ይችላሉ፡፡

በዚህ አጋጣሚ ከተጠቀሰው ቀን በኃላ የሚመጡ ተመዝጋቢዎችን እንደማያስተናግድ የከተማ አስተዳደሩ ለማሳሰብ ይወዳል፡፡

@FBC

By Ibsa Oromo ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሲዳማ ዞን ክልል የመሆን ጥያቄን ህዝበ ውሳኔ አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ

ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሲዳማ ዞን ክልል የመሆን ጥያቄን ህዝበ ውሳኔ አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ

የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት የሲዳማ ዞን መስተዳደር ምክር ቤት ውሳኔን መሰረት በማድረግ በህዳር 11 ቀን 2011 ዓ.ም የሲዳማ ዞን የክልልነት ጥያቄን ለመወሰን ህዝበ ውሳኔ እንዲደራጅለት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ጥያቄ ማቅረቡ ይታወሳል።

በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን እንደ አዲስ የማደራጀት፣ የምርጫ ቦርድ ስልጣንና ተግባር የሚወስነውን ህግ የማርቀቅ እና በተወካዮች ምክር ቤት የማጸደቅ፣ የምርጫ ህጎችን የማሻሻል፣ ተቋማዊ ለውጦችን የማከናወን እንቅስቃቄ ሲደረግ ቆይቷል፡፡ ከነዚህ ተቋማዊ ለውጦች መካከል የቦርዱን ማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት አድርጎ የተከናወነው የምርጫ ቦርድ አባላት መረጣ ዋነኛው ነው ፡፡

በዚህም መሰረት ከዚህ የቦርድ አባላት መረጣ ሰፊ ምክክርና ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጐበት ከተለየ በኋላ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰኔ 06 ቀን 2011 ዓ.ም ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ተጨማሪ አራት የቦርድ አባላት ሹመት ተከናውኖ ቦርዱ አባላት ተሟልተውለት ስራውን ጀምሯል፡፡

ቦርዱ ተሟልቶ ስራ በጀመረበት ባለፈው አንድ ወር በእንጥልጥል የሚገኙ እና አስቸኳይ ናቸው ያላቸው ጉዳዮች ላይ ውሳኔ በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡

በቦርዱ አለመሟላት ምክንያት በእንጥልጥል ከቆዮት ጉዳዮች አንዱ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ለቦርዱ የቀረበው የሲዳማ ዞን የክልልነት ጥያቄን ህዝበ ውሳኔ ማደራጀት ነው፡፡

ቦርዱ ስራ ከጀመረ አንስቶ የሲዳማ ዞን ክልልነትን የሚመለከቱ በተለያዩ ጊዚያት የቀረቡትን ጥያቄዎች ከመመልከቱም በላይ ከክልሉና የዞን መስተዳድር አመራሮች ጋር በጉዳዩ ላይ ውይይት አድርጓል፡፡

እንደሚታወቀው የሲዳማ ዞን የክልልነት ህዝበ ውሳኔ የማደራጀት ጥያቄ ከክልሉ ምክር ቤት ለቦርዱ የደረሰው ህዳር 12/2011 ዓ.ም ሲሆን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 47/3/ለ/ ለክልሉ የተሰጠው “ጥያቄው ከደረሰበት ቀን ጀምሮ በአንድ አመት” የሚለው የማደራጀት ጊዜ ገደብ ለቦርዱም ተግባራዊ የሚደረግ ነው፡፡

በመሆኑ በህግ መንግስቱ የተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ሊጠናቀቅ በቀሩት 5 ወራት ውስጥ ህዝበ ውሳኔውን ለማከናወን የመጀመሪያ ደረጃ ዝግጅት እያደረገ ይገኛል፡፡

ህዝበ ውሳኔ የሚከናወነው የህዝብን ፍላጐትና ውሳኔ ህጋዊ እና ነፃ በሆነ አግባብ መሰጠቱን ለማረጋገጥ ነው፡፡

በመሆኑም ቦርዱ ተገቢና በቂ ዝግጅት አድርጐ ህዝበ ውሳኔውን ማካሄድ ይችል ዘንድ የሚያደርጋቸው ዝግጅቶች
– የህዝበ ውሳኔ አካሄድ የሚመራበት የስነስርአት መመሪያ ማዘጋጀት
– የህዝበ ውሳኔ አጠቃላይ ጊዜ ሰሌዳና በጀት ማዘጋጀት
– በህዝበ ውሳኔ ዝግጅትና ድምፅ መስጠት ሂደት ስለሚኖረው የፀጥታ አጠባበቅ ሁኔታ ግብረ ሃይል ማደራጀትና ዕቅድ ማፅደቅ
– ገለልተኛ የምርጫ አስፈፃሚዎች መመልመል፣ ማሰልጠንና ማሰማራት
– ከባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ መድረክ ማዘጋጀት፣ የድርጊት መርሃ ግብር ማውጣት
– በህዝበ ውሳኔ አፈፃፀም ሂደቱ ላይ የጋራ ምክክር መርሃ ግብሮችን አውጥቶ መተግበር
– የሰነድና ቁሳቁስ ዝግጅትና ህትመት ስራዎች ማከናወን
– ድምፅ መስጫ ወረቀቶችና ፖስተሮች ማዘጋጀት፣ ማሳተም፣ ማሰራጨት
– ህዝበ ውሳኔ ድምጽ ማሰጠት
– ቆጠራና ውጤት ማሳወቅ
ሲሆኑ በሌላ በኩል ሂደቱ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም የሚጠበቅባቸውን ዝግጅት ማድረግ ይኖርባቸዋል፡፡

በዚህም መሰረት
1. የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ከክልሉ መንግስትና ከዞኑ መስተዳደር ጋር በመመካከር በአሁኑ ወቅት የክልሉም የዞኑም አስተዳደር ዋና ከተማ ሆና የምታገለግለው የሀዋሳ ከተማ የህዝበ ውሳኔው ውጤት የሲዳማን ክልል መሆን የሚያረጋግጥ ቢሆን በከተማዋ ላይ ሁለቱ አካላት የሚኖራቸውን መብትና ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚነሱ የሃብት ክፍፍል ጥያቄዎችን የሚያስተናግዱበትን አሰራር አዘጋጅተው ለቦርዱ እንዲያሳውቁ

2. በአዋጅ 532/1999 አንቀጽ 107 በተጠቀሰው የትብብር ድንጋጌ መሰረት የህዝበ ውሳኔው ጸጥታና ደህንነትን ( electoral security) ማስጠበቅን አስመልክቶ የፌደራል ፓሊስ፣ የክልሉ ፓሊስና የዞኑ ፓሊስ በትብብር የሚሰሩበትን ዝርዝር እቅድ እንዲያወጡና ከቦርድ ጋር ተባብረው እንዲሰሩ

3. የደቡብ ክልል ምክር ቤት በሲዳማ ዞን የሚኖሩ የተለያዩ የሌሎች ብሄር ብሔረሰብ አባላት ከህዝበ ውሳኔው በኋላ የሚኖራቸውን ህጋዊ የመብቶች ጥበቃ አስመልክቶ ግልጽ አስተዳደራዊና ህጋዊ ማእቀፍ እንዲያዘጋጅና ለቦርዱ እንዲያሳውቅ ምርጫ ቦርድ የወሰነ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ የሚመለከታቸው አካላት ከላይ የተጠቀሱት ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ምላሽ እስከ ሐምሌ 19 ቀን 2011 ዓ.ም በጽሁፍ እንዲያሳውቁ ወስኗል፡፡

በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህገ መንግስቱና በምርጫ አዋጁ የተሰጠውን ሃላፊነት አለም አቀፍ የምርጫ መሰረታዊ መርሆዎች ጋር በማጣመር ሃላፊነቱን ለመወጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ ለመግለጽ ይወዳል፡፡
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ
ሐምሌ 10/2011 ዓ.ም

@FBC

Mana maree ce’uumsa sudaan…

Manni Maree Ce’umsa Raayyaa Ittisaa Sudaanii fi Gareen mormitoota waliigaltee mallatteessan⤵️

Manni Maree Ce’umsa Raayyaa Ittisaa Sudaanii fi Gareen mormitoota (FDFC) waliigaltee mallatteessan. waliigalteen kun qaamoleen lamaan halkaan guutuu marii erga taasisaanii waliigaltee aangoo qooddachuu mallatteessaniiru. Hogganaa itti aanaa Mana Maree Ce’umsa Raayyaa Ittisaa Sudaan Mahaammad Hamdaan Dogaali waliigalteen kun biyyattiif seenaa guddadha jedhan. Heera mootummaa ilaalchisuun waliigalteen biros yeroo dhiyootti akka mallattaa’u ni eegama.

Maddi: Reuters, FBC

Caffeen Oromiyaa mudamoota adda addaa raggaasise.

Caffeen Oromiyaa mudamoota adda addaa raggaasise⤵️

Jul 16 2019

Caffeen Oromiyaa Yaa’ii Idilee 10ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii 5ffaa taa’een muudamoota adda addaa raggaasise. Itti Gaafatamaan Waajjira ODP Giddu Galeessaa Obbo Addisuu Araggaa Caffeef dhiyeessaniin Caffeenis muudama isaanii raggaasiseera.
Haaluma kanaan;
1⃣. Dr.Tolaa Bariisoo Gadaa: Walitti Qabaa Boordii OBN Oromiyaa
2⃣. Dr. Habtaamuu Ittafaa Galataa: Hoogganaa Biiroo Bishaan Oromiyaa
3⃣. Obbo Dheengee Boruu Qoossii: Hogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa
4⃣. Obbo Girmaa Hayiluu Tolaa: Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa
5⃣. Obbo Taarraqany Bulultaa Godaanaa : Hogganaa Ejansii Babal’ina Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa
6⃣. Doktor Qana’aa Yaadataa Irranaa : Hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa
7⃣. Obbo Sadaat Nashaa Arabaa: Hogganaa Biiroo Misooma Intarpiraayizii fi Industirii Oromiyaa
8⃣. Obbo Seyifaddiin Mahaadii Abdulkariim: Hogganaa Waajjira Pirezidaantii fi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa
9⃣. Injinar Dajanee Fiqaaduu H/Goorgis: Daarektara Olaanaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa
🔟. Aadde Jamiilaa Sinbirruu Tusaa: Hoggantuu Biiroo Dhimma Hojjataafi Hawaasummaa Oromiyaa
1⃣1⃣. Obbo Zinaabuu Asraat Simaa: Daarikteetara Ol’aanaa OBN ta’anii muudamaniiru.

Dabalataniis, wixinee qajeelfama fooyya’iinsa faayidaalee ogeessota mana hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa qajeelfama Lak. 03/2011 ta’e akka hojiirra ooluuf raggaasee jira. Ajandaa isaa xumuraa kan ta’e muudama Abbootii Seeraa 13 dhiyaateef mirkaneesseera.

Via FBC

በኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤቶች ከስነ ምግባር ውጭ ሲያገለግሉ የነበሩ 360 ሰራተኞች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ ተወሰደ

በኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤቶች ከስነ ምግባር ውጭ ሲያገለግሉ የነበሩ 360 ሰራተኞች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ ተወሰደ

ሃምሌ 8፣2011 (ኤፍ ቢሲ)
በ2011 በጀት ዓመት በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በሚገኙ ፍርድ ቤቶች ከስነ ምግባር ውጭ ሲያገለግሉ የነበሩ 360 ሰዎች ላይ እስከ ስራ መሰናበት የሚደርስ አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዷል።

የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ደሳ ቡልቻ በዛሬው ዕለት የክልሉን ፍርድ ቤቶችን የ2011 የስራ አፈፃፀም ሪፖርት ለጨፌ ኦሮሚያ አቅርበዋል።

አቶ ደሳ በሪፖርታቸው በባለፈው በጀት ዓመት በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች በሚገኙ ፍርድ ቤቶች ከስነ ምግባር ውጪ አገልግሎት ሲሰጡ በነበሩ 360 ባለሙያዎች ላይ እስከ ስራ መሰናበት የሚደርስ አስተዳደራዊ እርምጃ መወሰዱን ተናግረዋል።

በዚህ መሰረትም 21 ዳኞች በፈጸሙት ከፍተኛ የስነ ምግባር ጥሰት ምክንያት የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ከስራ እንዲሰናበቱ መወሰኑ ነው የተገለፀው።

ከዚህ ባለፈም አቶ ደሳ ቡልቻ የ2012 በጀት ዓመትን የክልሉ ፍርድ ቤቶች ቀጣይ አቅጣጫ ያቀርቡ ሲሆን፥ በዚህም ፍርድ ቤቶች ቀልጣፋና ሁሉን ዜጋ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድርግ የሚሰራ መሆኑ ተጠቁሟል።

የጨፌ አባላት በበኩላቸው የዳኝነት ስርዓቱ አሁንም ትኩርት ሊሰጠው እንደሚገባና በፍርድ ቤቶች ላይ የሚስተዋለው የአገልግሎት አሰጣጥ ሁኔታ ሊሻሻል እንደሚገባ አሳስበዋል።

👉 @etv_zena
────────────
© የብዝሀነትና የህዳሴ ድምፅ ©
────────────

የሐረሪ ህዝብ ባህልና ማንነቱን የሚያሳድግበት ማዕከል ለማቋቋም የከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ ያደርጋል- ኢ/ር ታከለ ኡማ

የሐረሪ ህዝብ ባህልና ማንነቱን የሚያሳድግበት ማዕከል ለማቋቋም የከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ ያደርጋል- ኢ/ር ታከለ ኡማሃምሌ 7፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሐረሪ ህዝብ ባህሉን እና ማንነቱን የሚያሳድግበት ማዕከል ለማቋቋም የከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ እንደሚያደርግ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አስታወቁ።የሐረሪ ተወላጆች የሚያከብሩት የሹዋል ኢድ በዓል በዛሬው እለት በአዲስ አበባ ተከብሯል።በበዓሉ ላይም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ፣የሐረሪ ክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እና በአዲስ አበባ የሚኖሩ በርካታ የክልሉ ተወላጆች ተገኝተዋል።ከበዓሉ ጎን ለጎንም ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከሐረሪ ክልል ርእስ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ጋር በመሆንም ከማህበረሰቡ አባላት ጋር ምክክር አድርገዋል።በምክክሩ ወቅትም ኢንጂነር ታከለ ኡማ፥ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሐረሪ ህዝብ ባህሉን እና ማንነቱን የሚያሳድግበት ማዕከል ለማቋቋም የከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል።በመድረኩ ላይ የሐረሪ ማህበረሰብ በቀጣይ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመተባበር በሚያከናውኗቸው ስራዎች ዙሪያም ምክክር አድርገዋል።ለዚህም ከወጣቶች ፣ ከሴቶች እና ከባለሃብቶች የተውጣጣ አምስት አባላት ያሉት ኮሚቴ ተዋቅሯል።በውይይት መድረኩ የተሳተፉ የክልሉ ተወላጆች በበኩላቸው፥ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጀመራቸውን የለውጥ ስራዎች እንደሚያደንቁ እና በቀጣይም በከተማዋ የተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ በመሳተፍ የበኩላቸውን አስተዋፅዖ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡በተለይም የሐረሪ ባለሃብቶች የከተማ አስተዳደሩ ለተማሪዎች ደብተርና ዩኒፎርም በነፃ ለማቅረብ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ለመደገፍ ቃል መግባታቸውን ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።👉 @etv_zena
────────────
© የብዝሀነትና የህዳሴ ድምፅ ©
────────────

By Ibsa Oromo

Good Leadership Questions

I think this is good idea i select for this group …

The second book in our the Leadership Book Club (2019) was Dare to Lead by Brene Brown. As we were finishing the book, Brene’s Netflix special – ‘the Call to Courage’ came out, which is a must see if you don’t have time to read the book!

As promised, here are some questions to spark conversation – feel free to use with your own book club group, and/or engage in the discussion below in the comments section:

 1. Have you ever struggled or avoided tough conversations, including giving or receiving honest productive feedback? When? Why?
 2. Do you have an example in your career of a time when a leader spent time proactively addressing fears/feelings? Did it make you feel differently about your employment and career? Alternatively – do you have an example of the opposite?
 3. Share some examples of leaders actions that created trust, and/or destroyed it in your experience? What makes you feel connected to your team and/or leaders?
 4. How can/would you, as a leader, encourage and facilitate room to take smart risks and share bold ideas in your own team? What would be some of the roadblocks & how could you mitigate these?
 5. Have you experienced shame in your career? Or have you witnessed shaming activities of others? How can you be a leader of integrity and address this in your workplace?
 6. Have you ever avoided conversations (such as those on diversity) because you fear you will say something wrong? Do you believe we should choose hard conversations over comfort in all situations?
 7. Does your current organization integrate their values into behaviors that can be taught, measured and evaluated? If not, how could they?
 8. Who are the people in your life, whose opinions really matter? What’s one commitment you can make to strengthen these connections?
 9. How would you define vulnerability? How does it show up in your life?
 10. Which forms of ‘Armoured Leadership’ are you most prone to? (pg. 76)
 11. What are your two main core values? (pg.189) What actions support these at work?
 12. Does your workplace struggle with gossip? What actions can you take to resolve this?
 13. What boundaries have you set in your career (what is ok; what isn’t)?
 14. Which masking emotions do you usually lean on (withdrawal, pleasing, anger)? Are there specific actions you have noticed that trigger these responses from you?
 15. Do you think there are ever leadership scenarios where vulnerability is not the right tactic?

Schizophrenia …

Psychosis Meaning

Psychosis is a mental disorder in which thoughts and emotions are so impaired that contact with external reality is lost. Patients with schizophrenia either have hallucinations, delusions or disorganized thinking; usually multiple symptoms are present.

Taking the time to listen to a schizophrenic patient will give you a glimpse into their world; their eyes are the windows to their psychotic reality. When you listen to a schizophrenic patient describe their reality, you will come to realize how different they view the world.

They may hear voices in their head that are “half animal and half human;” can you imagine how frightening this must be for any person? Their entire psychological well-being is disturbed; it feels like a living nightmare. They may also experience bugs crawling on their skin; this is known as tactile hallucinations.

A schizophrenic patient may be very disorganized in their thoughts, often interpreting reality in a distorted way that does not make sense to others. They may believe that their family has turned against them, that people are after them and stealing their clothes or that theirmind is being controlled by the government.

It is very sad to obtain a glimpse into the world of a schizophrenic patient; your heart just melts when you come to the realization of how distorted their reality has become over the years. You want to help them as much as you can and you hope that when you come in to work the next day, the patient will be in a better place psychologically; sometimes they are, but other times the rabbit hole became deeper overnight.

We need to come together and be supportive of schizophrenic patients; the mental health stigma must end! They are often very loving and creative individuals; just because they have “lost their mind” does not mean that they should lose our support! We have a responsibility to help our fellow human beings come back on a level playing field and join us in a healthy state of mind!

Are you Ready? (This is Defeating Stigma Mindfully)

Bari Bulchiinsa Bulchaa Magalaa Finfinnee hagam lataa…???

“Filannoon hanga gaggeeffamutti magaalitti bulchukoo ittan fufa” Manni Maree bulchiinsa magaala Finfinnee

Bara angoo bulchiinsa magaala Finfinnee bara 2010 kan xumurame ta’us, Wixinee manni maree bakka bu’oota uummtaa foyyeessen ammas magaalitti bulchaa jira. Haata’u malee “bulchiinsi magaalitti barasaa waan fixateef filannoon haaraa gaggeeffamu qaba” komiin jedhu ka’aa jira. Tibbana gareen Iskindiir Naggaa bulchiinsi Taakkalaa Uumaa angoo gadhiisu qaba jechuun isaa ni yaadatamaa.

Dhimma kana irratti dubbii himaan mana maree magaalitti obbo Addisaalam Inichaalaw Ethio FMtti deebii laataniiru. Deebii isaaniin, “seera qabeessummaa bulchiinsicha waxabajjii 30, 2011 xumurameera kan jedhamu soba; bara angoo bulchiinsicha erga xumurame waggaa 1 ta’us Wixinee manni maree bakka bu’oota uummata foyyeesse irratti dhuma isaa waan hin keenyeef filannoon hanga gaggeeffamutti bulchiinsi amma jiru magaalitti bulchuu itti fufa” jedhaniiru.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

“ምርጫ እስከሚካሂድ ድረስ ከተማዋን ማስተደደሬን እቀጥላለሁ” የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስልጣን ዘመን በ2010 ዓ.ም የሚጠናቀቅ ቢሆኑም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባሻሻለዉ አዋጅ መሰረት አስተዳደሩ ዛሬም ከተመዋን እያስተዳደረ ይገኛል፡፡ይሁን እንጂ ከተማ አስተዳደሩ ከተማዋን እንዲያስተዳድር የተፈቀደለት የጊዜ ገደብ በመጠናቀቀቁ አዲስ ምርጫ መካሄድ አለበት የሚል ሃሳብ በተደጋጋሚ በመነሳት ላይ ነው። በቅርቡ በእስክንድር ነጋ የሚመራው ቡድን የታከለ ኡማ አስተዳደር ህገወጥ ነው ስልጣን ሊለቅ ይገባል ማለቱ ይታወሳል

በዚህ ጉዳይ ላይ የምክር ቤቱ የፕረስና የህዝብ ግንኙነነት ዳይሬክተር አቶ አዲሳለም እንቻለዉ ለኢትዮ ኤፍ ኤም ምላሽ ሰጥተዋል። በመልሳቸውም “የከተማ አስታደሩ ህጋዊነት በሰኔ ሠላሳ 2011 ዓ.ም ተጠናቋል የሚባለዉ ሀሰት ነዉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለምርጫዉ የጊዜ ገደብ አላስቀመጠም” ብለዋል፡፡ የአስተዳደሩ የስልጣን ዘመን ከተጠናቀቀ ከ1 አመት በላይ ቢሆነዉም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባሻሻለዉ ቻርተር ላይ የጊዜ ገደብ ባለማስቀመጡ፤ ምርጫ እስከሚካሄድ ድረስ አስተዳደሩ ከተማዋን መምራቱን እንደሚቀጥል አቶ አዲስ አለም ተናግረዋል።
@Gadaapost
@Gadaapost

What Lurking in your Essential oils

Whenever I talk about health supplements and essential oils, I try to emphasize the importance of obtaining them from a reliable source. Many health supplements and essential oils on the market contain harmful synthetic substances. Because of this, if I wasn’t able to find a reputable source, I would skip them altogether! Luckily, when it comes to essential oils, I know who I can trust.

Transparency

Because essential oil particles are so tiny, and because they can penetrate the cells of my body, I need to know that I am buying a product that is 100% pure and organic—it cannot have contaminants or adulterants. Unfortunately, according to scientists at the Aromatic Plant Research Center, approximately 80% of the essential oils on the market have been contaminated or adulterated. These essential oils contain fake plant oil, they have been watered down with other substances, and/or they contain contaminants (like pesticides).

For the brand that I use, each batch is rigorously tested for purity and potency; I know this because each essential oil bottle that I buy has a lot number on the bottom. When I enter the number into the company’s database, I can see the testing that has been done on my particular essential oil batch—this testing has been signed off by a third party biochemist.

Indigenous Sourcing

If I try to grow lavender in my backyard, it will have a different chemical makeup than lavender grown in Bulgaria or France. Plants grown in different climates will not have the same chemical components and health benefits. Research has shown that plants are most potent when they are grown in their natural habitats. The company that I use searches the earth for plants with the most beneficial chemical profiles—and they only grow those plants in their natural habitats. This results in pure essential oils that provide the greatest health benefits!

Fair Trade, Sustainability, and Charity

I buy essential oils from a company that pays farmers a fair wage, and gives back to the farmers’ communities through various community improvement projects. When I buy essential oils, I am also helping to improve the lives of people in impoverished communities throughout the world!

Email me at contact@inspirationforwellness.com for the essential oil brand that I use!

Processing…
Success! You’re on the list.

Reference

Demasi, S., Caser, M., Lonati, M., Cioni, P.L., Pistelli, L., Najar, B., & Scariot, V. (2018). Latitude and Altitude Influence Secondary Metabolite Production in Peripheral Alpine Populations of the Mediterranean Species Lavandula angustifolia Mill. Frontiers in Plant Science,https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00983/full

Dandeeti kee malin maddaalta…???

Daqiiqaa Tokko Keessatti Wantoota kanneen
gochuu dandeessa
————————
Daqiiqaa 1 keessatti maal gochuu akka
dandeenyu beektuu?
—————–
1. Daqiiqaa 1 keessatti suuraa Faatihaa yeroo 5
qara’uu ni dandeenya. Kanaanis mindaa 7000
argachuu dandeenya jechuu dha.
—————-
2. Daqiiqaa 1 keessatti suuraa Iklaasii (QUL
HUWA ALLAH ) yeroo 15 dubbisuu ni dandeenya.
Kunis Qur’aana Juuzaa 30 harka 5 akka
kattamutti nuuf qabama.
——————–
3. Daqiiqaa 1 keessatti Nabiyyii jaalatamaa
keenya (s.a.w) irratti yeroo 20 salawaata buusuu
ni dandeenya. Kanaanis Rabbiin nurratti
salawaata 200 buusa jechuu dha.
——————–
4. Daqiiqaa 1 keessatti yeroo 25 “Subhanallah,
walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu
Akbar” jechuu ni dandeenya. Jechotni kunneen
immoo jechoota Rabbiin biratti irra jaalatamoo
ta’anii dha.
—————-
5. Daqiiqaa 1 keessatti yeroo 50 “Subhaanallah
wabihamdihii, subhaanallah Al-aziim” jechuu
dandeenya. Jechootni lameen kunneen jechoota
arrabarratti jechuudhaaf salphoo tahanii dha kan
garuu madaala Rabbii irratti ulfaatoo fii Rabbiin
biratti jaalatamoo tahanii dha.
———————
6. Daqiiqaa 1 keessatti yeroo 100 “Astegfurullah”
jechuu dandeenya. Istigfaara gochuun immoo
jaalalaa fii araarama Rabbii argachuuf akkasumas
Jannata aseenuuf sababa nuuf tahuu danda’a.
——————–
7. Daqiiqaa 1 keessatti harka keenya gara
gubbatti olqabnee “Yaa Allah!” jechuudhaan waan
meeqaa-meeqa Rabbii keenya kadhachuu
dandeenya yaa obboleeyyan Islaamaa.
—————-
Obboleewwan Muslimaa, haa hubannuu! Umriin
keenya jechuun bu’aa ida’ama sekondiiwwaniitii
fii daqiiqaawwanii tahuu isaa yoomuu
irraanfachuu hin qabnu. Kanaaf yeroo keenya
qaalii tahe kana seeraan itti haa fayyadamnuu!
——————
Rabbiin guyyaa tokko keessatti sekondiiwwan
86,400 nuuf kennee jira. Mee qananii
laakkawamee hin dhumne kan Rabbiin nurratti
ooleef sekondii tokko fudhannee
“ALHAMDULILLAH” jechuun Rabbii keenyaaf
galata haa galchinuu!
——————-
Alhaamdulillah
_________________
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@dargaaggojannataa
@dargaaggojannataa

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

GOGGOOGA GARAA(CONSTIPATION )

5/6/2019 AFAAN OROMOO #Fayyaan_Fayaa GOGGOOGA GARAA(Constipation)…… Goggoogni Garaa mali ?? =>Gognii garaa eennaa garaachii(Marruman) keenya sochii isa xinneessu dhufudha. =>Bobaan(sagaaran/uudan) namaatti jajjaabachuutti. => Barmaanni duran yeroo yerootti,gara mana fiincaani gonu hirachudha. Iniis akkata turtii yerootin :- Ariifachiisa(Acute) fi Turaa(Functionan Constipation) jedhama. 🔤MALLAATOOLE ISA………… 👉Dhukkubi garaa,handhuura gadiiti. 👉Dhiigu mana sagaara(hudduun) 👉Sagaalee dhageesissu(Yussuu marrummani. 👉Jabachu sagaara(xinaachu) 👉Ittaansisu(sagaararraa turu) WANTOOTA GOGIINSA SIYEESAN. %Dhiphaachu(Stress or Anxiety) %Sochii qama godhu dhisu(Inactive) %Nyaata Fiber qaban nyaachu dhisu(Fiber Diet) %Lafiistu bayiisu(Excess Laxative) %Dhagala’aa gaha dhabu(Dehydration) %Qorichoota farra Asiidi garaacha(Antacid) %Xiinnaachu xanaacha Taayirooyidi. %Kansaari marrummani %Ulfaa fi …kkf 🔠 ITTIISA ISA……🔠🔠🔠🔠 ✔Bishaani fi Cuunfa loomii bayiisu ✔Dhangala’oo Zeeyta(Oils)… 🔼Zeeyta Qurxuumi(Fish oil) 🔼zeeyta dibbaata(casters oils) ✔Albuuda Magnesium ✔Biqiiltu nyaata … Fkn ⏩Algee(aloe) ⏩Talbaa(Flaxseed) ✔Fiber gaha argachuu.

🔒 Maddi:-Medicinenet.com

🔓 Kan jij :-Ibsaa A

Gaffii ogeeyyii fayyaa

Ministeerri Saayinsiifi Barnoota Olaanaa gaaffilee ogeeyyiin fayyaafi barattoonni kaasan deebisuuf qorannoo jalqabeeraa jedhe. Kanaafis garee qoratu 4 hundeessuu hima. Gareeleen namoota ogummaa adda addaarraa walitti dhufe qabate kun Adaamaatti walga’uun hojjechaa akka jiran Shaggar gabaaseera. Barattoonni fayyaa (intern) gaaffilee shan kan gaafatan yeroo ta’u hundumtuu gaaffii sirriifi deebii barbaadan jedhameera.

@Gadaapost

Waa’ee Jaanabdaa

Waa’ee JANAABAA/JANAABDAA Hiikkaa fii Seerota Janaabaan walqabatee wantoota shari’aan dubbatu armaan gadii kana hedduun keenya hin beeknu. Yookiin immoo irraanfatnee jirra taha. Kanaaf mee wal haa barsiifnuu ykn wal haa yaadachiifnuu. Obsaan eega dubbiftanii booda Share gochuun obboleewwanii fii hiriyyoota keessaniifis dabarsaa! ——————– Waa’ee janaabaa dubbachuun dura hiikkaa jechootaa haa ilaalluu. 1. MANIYYII (Dhangala’oo Sanyii, Ispermii):- Maniyyii jechuun dhangala’oo yeroo walqunnamtii saalaa raawwatamu xumura irratti bifa ariitii qabuu qaama saalaa keessaa darbamee bahu dha. Dhangala’oon kun Dhiiraaf furdaa fii halluun isaa adii tahee gara keellotti kan dabuu dha. Dubaraaf immoo dhangala’oo qal’aa fii keelloo tahee dha. (Muslim:311) Hafuurri isaa gara lixii bukaayetti dhihaata. Mallattooleen kunniin sababa garagaraatiin jijjiiramuu malu. Dhangala’oon kun eega qaama keessaa bahee booda qaamni namaa qabbanaawuu fii of-gadi dhiisuutu dhufa. Dhangala’oon kun madaala ilaalcha ulamaa’ii hedduu kaasuun xohaaraa malee najaasaa miti. Ragaaleen sahiiha tahan hedduun kana deeggaranii bahaniiru. (Muslim:694), (Al Irwaa’i:1/197). Yeroo ofi-beekanitti tahee eebjuu keessatti dhangala’oon kun yoo bahe qaama dhiqachuun namarratti dirqama dha. ————— 2. Maziyyii:- Dhangala’oon kun dhangala’oo haallu-dhabeessa (akka bishaanii) kan wal-harkisu kan yommuu walqunnamtiin barbaadamu ykn immoo sammuu keessatti yaadamu gara qaama saalaa irraan dhufuu dha. Haalli dhufiinsa isaa miira gammachuu wajjiinii miti. Dhangala’oo darbamee bahu waan hin taaneef bahuu isaatu beekuu dhabuu dandeenya. Dhangala’oon kuni najaasaa waan taheef qaama nu xuqee jiru sana dhiqachuun barbaachisaa dha. Huccuu garuu iddoo nu xuqe sana bishaan irratti firfirsuun qulqulleessuun gahaa dha. Iddoo qaamaa nu xuqe sana malee qaama guutuu dhiqachuun dirqamaa miti. Wanti beekuu qabnu dhangala’oon kun wudu’a ni balleessa. ………… 3. Wadiyyi:- Dhangala’oon kun dhangala’oo fincaaniin booda dhufu yommuu tahuu halluun isaa adii fii kan foolii hin qabnee dha. Dhangala’oon kun amala walharkisuu fii walitti maxxanuu hin qabu. Seerri dhangala’oo kana irratti jiru seeraa fincaani irratti baheen tokko dha. Garaagarummaa hin qabu. —————- 4. Dhangala’aa qaama dubartii keessaa bahu:- Dhangala’oon kun dhangala’oo haphii gadaamessa dubartii keessaa bahuu dha. Hammi isaa dubaraa dubaratti garagarummaa qaba. Bahuu isaatuu beekuu dhabuu dandeessi. Qaamas tahee huccuu ishee yoo xuqe najaasaa hin qabu. Xohaaraa dha. Haatahuu garuu wudu’a ishee ni balleessa. Maaliifuu wanti gara qaamolee xuraawaa baasaniin bahu waan wudu’a balleessuuf. Haalli dhangala’oon kuni itti bahu itti fufiinsaan yoo tahe salaata hundaafuu waqtiin salaataa yommuu aseenetti wudu’a gochuudhaan salaatuu qabdi. Wudu’a eega gootee booda osoo bahees iddoo hin qabu. ————————– Qaama Guutuu Dhiqachuun Yoomi Dirqama Taha? ————————- 1. Walqunnamtii saalaa eega raawwatamee booda Dhangala’oon sanyii (Maniyyiin) dhangala’es dhangala’uu baates qaama guutuu dhiqachuun dirqama. 2. Walqunnamtii saalaa osoo hin raawwatin miira gammachuutiin maniyyiin (dhangala’oon sanyii) yoo dhangala’e ammas qaama dhiqachuun dirqama. 3. Eebjuudhaan akka waan walqunnamtii saalaa raawwatetti ilaalee yoo maniyyiin dhangala’uu isaa arge qaama dhiqachuun isa irratti dirqama. 4. Eebjuu keessatti yoo akka walqunnamtii saalaa raawwate argeetiin booda garuu yommuu hirribaa ka’u maniyyii dhangalaasuu isaa arguu dhabe qaama dhiqachuun isa irratti dirqamaa miti. Sohaabiyyaan Ummu Suleeymi jedhamtu (r.a) “Yaa Ergamaa Rabbii s.a.w! Dubartiin takka yoo ihtilaama taate (eebjuu isheetiin akka waan walitti dhufeenya gootetti argite) dhiqachuun ishee irratti dirqama moo?” jettee yommuu gaafattu Ergamaan Rabbii s.a.w “Yoo dhangala’oo ofirratti agarte, Eeyyan dhiqachuun dirqama.” jechuun deebisaniif. (Bukhaarii fii Muslim gabaasaniiru) 5. Namni tokko yoo eebjuun walqunnamtii raawwatu arguu dhabee ykn yaadachu…

Shek Jemal Bekarin bara’ee