Hortee Oromoo

_________________________________________________________________

 1. Ilmaan oromoo damee lama(2)
  1- Boorana
  2-Bareentuu
  (1) Booranni Ilmaan 12 dhale
  Isaanis
  1-Wallagga
  2-Callabba
  3-Goree
  4-Goofaa
  5-Sidaamoo
  6-Arii
  7-Dacee
  8-Garrii
  9-Guraa
  10-Giriirraa
  11-Naayroobii fi
  12-Gujii
  (2 )Bareentuun Ilmaan 5
  dhale
  1. Xummuungaa
  2-Murawwaa
  3-Karrayyuu
  4-Hunbanna
  5-Qal’oo
  Xummuungaan Ilmaan 3 dhale
  1-Arsii
  2-Asoosaa
  3-Hawaasaa
  Murawwaan 1 dhale
  Innis:- Ituudha jedhama
  Ituun 10 dhale isaanis:
  1-waatee
  2-Gaamo
  3-Baayee
  4-Galaan
  5-Addaayyo
  6-Baabbo
  7-Waaree
  8-Algaa
  9-Gaaddullaa
  10-Elellee
  Karrayyuun Barentuu
  Ilmaan 12 dhale
  1-Dullachaa
  2-Abbichuu
  3-Gonbichuu
  4-Sayyuu
  5-Oboo
  6-Oborii
  7-Jiillee
  8-Bullaalla
  9-Mucee
  10-Galaan
  11-Salaalee
  12-Wallo
  Hunbannaan Ilma 1 dhale
  Innis:-
  Anniyya jedhama
  Anniyya 7dhale
  1-Malkaa
  2-Baabboo
  3-Dinbii
  4-Baaduu (biduuu)
  5-muci
  6-Naannaa’a
  7-kudheedhee
  Qallo 4 dhale
  1-Ala
  2-Daga
  3-Oborraa
  4-Baabbile
  Ala 12 dhale
  1-Abbayi
  2-Nuunnu
  3-kaaku
  4-Buubbu
  5-Diiramu
  6-Abbaadho
  7-Goollo
  8-Eeri
  9-Utayyu
  10-Galaan
  11-Meettaa
  12-Arroojji
  Daga 3 dhale
  1-Noolee
  2-Jaarsoo
  3-Huume
  Oborraan 3 dhale
  1-Akkichu
  2-bil’I
  3-Dooranii
  Baabbile 3 dhale
  1-Gantuub
  2-Hawiyyaa
  3-Hawaasilee
  Arsiin 2 dhale
  1-sikkoo
  2-mandoo
  Sikko 5 dhale
  1-Bullaalla
  2-Wucaale
  3-wooji
  4-Jaawwi
  5-Ilaannii
  Mando 7 dhale
  1-Raayituu (Raa’idoo)
  2-Hawaxxuu
  3-Karaara
  4-karrayyuu
  5-Meettaa
  6-Arroojii
  7-Garjeeda
  Akkichuu Oborraa ilma 2
  dhale
  1-Dhaayi
  2-Biliidaa
  Dhaayi 3 dhale
  1-Dukkoo
  2-Kooyee
  3-Allaatayya
  Billiidaan 3 dhale
  1-Godaanaa
  2-Busaa
  3-Allaa
  Gujiin Boorana 3 dhale
  1-Hookkuu
  2-Uraagaa
  3-Matii (maatii)
  Hookkuun 7 dhale
  1-Galalcha
  2-Oborraa
  3-Michille
  4-Heeraa
  5-Bundhituu
  6-Kinnoo
  7-Baallaa
  Uraagaan 6 dhale
  1-Goolloo
  2-Hallaa’oo
  3-Agantuu
  4-Daraartuu
  5-Sarboortuu
  6-Waajituu
  Maatiin 3 dhale
  1-Hirqaantuu
  2-Linsoolee
  3-Hunde …,itti fufa…….

Advertisement