Design a site like this with WordPress.com
Get started

DEALING WITH CURLY LEAF DISEASE IN STONE FRUIT

DEALING WITH CURLY LEAF DISEASE IN STONE FRUIT (Wally Richards) DiseasePestscurly leaffruit treesnectarine <meta name="propeller" content="d5f8e9f157fa84ef1e21708d96a549d8"> All too often I am asked questions about problems that have already occurred and its to late to prevent them. Its like the old saying, closing the gate after the horse has gone. Unless you are onto it, you …

Advertisement

Hortee Oromoo

_________________________________________________________________ Ilmaan oromoo damee lama(2)1- Boorana2-Bareentuu(1) Booranni Ilmaan 12 dhaleIsaanis1-Wallagga2-Callabba3-Goree4-Goofaa5-Sidaamoo6-Arii7-Dacee8-Garrii9-Guraa10-Giriirraa11-Naayroobii fi12-Gujii(2 )Bareentuun Ilmaan 5dhale1. Xummuungaa2-Murawwaa3-Karrayyuu4-Hunbanna5-Qal’ooXummuungaan Ilmaan 3 dhale1-Arsii2-Asoosaa3-HawaasaaMurawwaan 1 dhaleInnis:- Ituudha jedhamaItuun 10 dhale isaanis:–1-waatee2-Gaamo3-Baayee4-Galaan5-Addaayyo6-Baabbo7-Waaree8-Algaa9-Gaaddullaa10-ElelleeKarrayyuun BarentuuIlmaan 12 dhale1-Dullachaa2-Abbichuu3-Gonbichuu4-Sayyuu5-Oboo6-Oborii7-Jiillee8-Bullaalla9-Mucee10-Galaan11-Salaalee12-WalloHunbannaan Ilma 1 dhaleInnis:-Anniyya jedhamaAnniyya 7dhale1-Malkaa2-Baabboo3-Dinbii4-Baaduu (biduuu)5-muci6-Naannaa’a7-kudheedheeQallo 4 dhale1-Ala2-Daga3-Oborraa4-BaabbileAla 12 dhale1-Abbayi2-Nuunnu3-kaaku4-Buubbu5-Diiramu6-Abbaadho7-Goollo8-Eeri9-Utayyu10-Galaan11-Meettaa12-ArroojjiDaga 3 dhale1-Noolee2-Jaarsoo3-HuumeOborraan 3 dhale1-Akkichu2-bil’I3-DooraniiBaabbile 3 dhale1-Gantuub2-Hawiyyaa3-HawaasileeArsiin 2 dhale1-sikkoo2-mandooSikko 5 dhale1-Bullaalla2-Wucaale3-wooji4-Jaawwi5-IlaanniiMando 7 dhale1-Raayituu (Raa’idoo)2-Hawaxxuu3-Karaara4-karrayyuu5-Meettaa6-Arroojii7-GarjeedaAkkichuu Oborraa ilma 2dhale1-Dhaayi2-BiliidaaDhaayi 3 …

%d bloggers like this: