Design a site like this with WordPress.com
Get started

FOOREENSIK LAABORATOORII ITIYOOPHIYAAItoophiyaatti laabiraatooriin Fooreensikii DNA jalqabaa eebbifameera.

Laabiraatorichi  Hospitaala Poolisii Itoophiyaa keessatti kan ijaarame yoo ta’u, har’a eebbifamee hojii jalqabeera. Ajajaa Olaanaan Komishinii Poolisii Federaalaa Komishinar Jeneraal Dammallaash Gabramikaa’eel sirna eebba laabiraatoorichaarratti haasawaa taasisaniin, laabiraatoorichi biyya keessatti jalqabuun isaa dandeettii qorannoo Poolisii Itoophiyaa sadarkaa fooyya’aarra geessisuu kan dandeessisu ta’uu dubbataniiru.
<meta name="propeller" content="d5f8e9f157fa84ef1e21708d96a549d8">
<meta name="propeller" content="d5f8e9f157fa84ef1e21708d96a549d8">
<meta name="propeller" content="d5f8e9f157fa84ef1e21708d96a549d8">

<FOOREENSIK LAABORATOORII ITOOPHIYAA>

<meta name=”propeller” content=”d5f8e9f157fa84ef1e21708d96a549d8″>

</FOOREENSIK LAABORATOORII ITOOPHIYAA>

#EidMubarak #Hortee #IBSAOROMO #Kush Adsense Amazon Oromia Oromo Telegram Twitter WordPress

#EidMubarak #Hortee #IBSAOROMO #Kush Adsense Amazon Oromia Oromo Telegram Twitter WordPress

#EidMubarak #Hortee #IBSAOROMO #Kush Adsense Amazon Oromia Oromo Telegram Twitter WordPress

<meta name=”propeller” content=”d5f8e9f157fa84ef1e21708d96a549d8″>

Hojii qorannoof ogeeyyiin ga’umsa qaban guutamuu eeruun, sirna haqaarratti raga qabatamaa fi amanamaa dhiyeessuuf kan gargaaru ta’uu ibsaniiru.

<meta name=”propeller” content=”d5f8e9f157fa84ef1e21708d96a549d8″>

<meta name=”propeller” content=”d5f8e9f157fa84ef1e21708d96a549d8″>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: